Kamis, 29 Januari 2009

PESERTA UNAS SMA/MA, SMK '09

DAFTAR PESERTA UNAS SMA KAB. BATOLA TAHUN 2009
NO NAMA SEKOLAH BAHASA IPA IPS AGAMA TOTAL JLH RG
PRIA WANITA PRIA WANITA PRIA WANITA PRIA WANITA
                       
1 SMAN 1 MARABAHAN  -  - 17 38 56 61  -  - 172 9
2 SMAN 1 RANTAU BADAUH  -  - 6 13 38 27  -  - 84 5
3 SMAN 1 MANDASTANA  -  - 9 15 23 30  -  - 77 5
4 SMAN 1 ANJIR PASAR  -  - 5 15 20 41  -  - 81 4
5 SMAN 1 TAMBAN  -  - 7 19 41 61  -  - 128 8
6 SMAN 1 WANARAYA  -  - 10 24 30 36  -  - 100 6
7 SMAN 1 ALALAK  -  - 10 22 20 19  -  - 71 4
8 SMAN 1 ANJIR MUARA  -  - 3 2 5 10  -  - 20 2
9 SMAN 1 TABUKAN  -  - 5 13 18 5  -  - 41 3
10 SMAN 1 BARAMBAI  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
11 SMA KLS JAUH KURIPAN  -  -  -  - 12 11  -  - 23 2
12 SMA KLS JAUH BELAWANG  -  -  -  - 8 7  -  - 15 1
13 SMA KLS JAUH JEJANGKIT  -  -  -  - 9 14  -  - 23 2
   JUMLAH     72 161 280 322  -  - 835 51
DAFTAR PESERTA UNAS MA KAB. BATOLA TAHUN 2009
NO NAMA SEKOLAH BAHASA IPA IPS AGAMA TOTAL JLH RG
PRIA WANITA PRIA WANITA PRIA WANITA PRIA WANITA
                       
1 MAN 1 MARABAHAN  -  - 10 18 34 31  -  - 93 6
2 MAN 2 MARABAHAN  -  - 6 29 12 14  -  - 61 4
3 MAN 3 MARABAHAN  -  - 6 9 9 16  -  - 40 3
4 MAN 4 MARABAHAN  -  - 6 15 11 17  -  - 49 4
5 MAN 5 MARABAHAN  -  - 6 14 14 17 6 11 68 3
6 MA MIFTAHUL ULUM  -  -  -  - 8 4  -  - 12 1
7 MA AL-MUJAHIDIN  -  -  -  - 6    -  - 6 1
8 MA DARUSSALAM  -  -  -  - 6 20  -  - 26 2
9 MA NURUL KHAIR  -  -  -  - 18 14  -  - 32 2
10 MA NI'MATUL AZIZ  -  -  -  - 15 14  -  - 29 2
11 MA NURUL ISLAM  -  -  -  - 13 8  -  - 21 2
12 MA FATHUSSALAM  -  -  -  - 16 8  -  - 24 2
13 MA ASSASUSSALAM  -  -  -  - 2 5  -  - 7 1
14 MA DA'WAH ISLAMIYAH  -  -  -  - 29 44  -  - 73 4
15 MA SULAMUTTHARBIYAH  -  -  -  - 14 8  -  - 22 2
16 MA ATHOHIRIYAH  -  -  -  -   18  -  - 18 1
17 MA HIDAYATULLAH  -  -  -  - 17 17  -  - 34 2
18 MA DARUL MUKARRAM  -  -  -  - 14 14  -  - 28 2
19 MA IBTIDAUSSALAM  -  -  -  - 11 13  -  - 24 2
   JUMLAH  -  - 34 85 249 282 6 11 667 46
DAFTAR PESERTA UNAS SMK  KAB. BATOLA TAHUN 2009
NO NAMA SEKOLAH JLH SISWA TOTAL JLH RG
PRIA WANITA
           
1 SMKN 1 MARABAHAN 51 46 97  
2 SMKN 2 MARABAHAN 51 4 55  
   JUMLAH 102 50 152